Kallelse till Klubbmöte 2017

Samtliga medlemmar i Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben

kallas och välkomnas härmed till klubbens ordinarie medlemsmöte

lördagen den 11 mars 2017 kl. 09.00 på Scandic hotell Upplands Väsby

 

8.00 Fika

9.00 Klubbmötet börjar. Dagordning enligt stadgarna.

13.00 Lunch

14.00 Seminarium med Erling Strandberg, Professor vid Institutionen för husdjursgenetik, om HD-index

16.00 Avslutning med kaffe.

Fika + lunch

Det går att beställa förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch till en kostnad om 100 kr (subventionerat av Tollarklubben). Anmäl dig och meddela eventuella allergier/annan kost till klubbens sekreterare. 100 kr betalas till Kassören på plats, det går bra med såväl Swish som kontokort.

Övernattning

Eventuell övernattning bekostas ej av Tollarklubben, men kan göras på nätet eller tel 08-517 355 00. Vi har en allmän SKK-rabatt som kan användas.

Gemensam middag lördag kväll

Efter klubbmötet kommer det vara en gemensam middag. Betalning för var och en sker separat på plats, men för att hamna vid samma bord kan sekreteraren förboka. Intresserade kan föranmäla detta till sekreteraren.

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov 2016?

Om du är du berättigad till en av Tollarklubbens jaktnålar – anmälan till sekreteraren.
OBS: Vid anmälan av jaktnål, vänligen uppge följande: Förarens fullständiga namn, Hundens fullständiga namn och ev titlar, Typ av prov (tjp eller retrieverprov), Klass, Pris, Datum då priset erhölls.

Seminarium HD-index

På eftermiddagen genomför vi ett seminarium om HD-index. Vi får en föreläsning av Erling Strandberg, Professor vid Institutionen för husdjursgenetik, Avdelningen för tillämpad genetik vid SLU. Erling Strandberg kommer prata om hur index kan användas som ett verktyg för avelsvärdering. Erling kommer vara tillgänglig för frågeställningar kring hur vi bäst ska nyttja HD-index som ett verktyg i vår avel. Det är styrelsen ambition att med detta seminarium som grund kunna besluta om en rekommendation kring hur HD-index ska nyttjas.

Vi rekommenderar alla intresserade att ta del av nedanstående länkar där man dels kan läsa om HD-index samt se inspelade föreläsningar om HD-index..

https://www.skk.se/contentassets/65a35ba9b212435c8eebecebe50fb89b/indexartikel.pdf

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNEE6TcK5b3lWqOlxtZuei9ypEMSZ5d0


Kl 9.00 den 11 mars öppnas klubbens ordinarie klubbmöte.

Vid klubbmötet kommer även motioner och propositioner inför SSRKs fullmäktige i maj 2017 att diskuteras. Detta innefattar även förslag om delning av SSRK i en Retriverklubb och en Spanielklubb. Tollarklubben har två mandat vid SSRKs fullmäktige, och på vårt klubbmöte kommer vi att diskutera Tollarklubbens hållning i delningsfrågan.