Lämna in motioner till årsmötet innan 30 november!

Nu är det hög tid att som medlem i Tollarklubben lämna in sina motioner till nästa årsmöte. Ta chansen att påverka.

Motioner & Propositioner