RAS-dokumentet fastställt!

Trevligt mail från SKK att Tollarklubbens RAS-dokument fastställts på avelskommitténs möte 22-02-01.
Det slutliga dokumentet inklusive bilagor finns nu inlagda på RAS-sidan.