RAS – Rasspecifika Avelsstategier – version 2020 förslag

Detta dokument är nu efter beslut på Klubbmötet 2021 inskickat för granskning till SKK.

RAS version 2020 Tollare slutförslag

Bilagor

Bilaga 1a; ABP 2011-2016_Nova Scotia Duck Tolling Retriever_LIFE_SE

Bilaga 1b; ABP 2011-2016_Nova Scotia Duck Tolling Retriever_VC_SE

Bilaga 2a; Hälsoenkäter 2003, 2005

Bilaga 2b; Hälsoenkäten 2016

Bilaga 3; SKK policyuttalanden

Bilaga 4; Exteriör Raskompendium 2015

Bilaga 5; Varfor 0 pris

Bilaga 6; 500-analys-nova-scotia-duck-tolling-retriever-20181213

Bilaga 7; Frågeställningar Rasproblematik SKK

Bilaga 8; Workshop RAS 2018

Bilaga 9; Dok arbetet RAS och utlåtande förgående RAS