RAS – Tidigare dokument

RAS-dokumentet 2014-01-02

 

  • Bilaga 1 – Tollarklubbens Avelspolicy
  • Bilaga 2 – Raskompendium 2005
  • Bilaga 3 – Anvisningar för läsning av MH-diagram
  • Bilaga 4 – MH som hjälpmedel i hundaveln
  • Bilaga 5 – Sammanställning av de olika delmomenten i MH
  • Bilaga 6 – Protokoll Mentalbeskrivning -Översättning av beskrivningsvärden till klartext
  • Bilaga 7-8 – Funktionsbeskrivning, Hälsoenkäter