Tollarspecialen 2023

Plats för Tollarspecialen 2023 kommer annonseras på torsdag 8 december kl 20.00
On thursday december 8 at 8 o´clock pm the place for 2023 Tollarspecialen will be announced.