Vad händer i klubbens styrelse i maj 2020

(summary in english below)

11 maj hade styrelsen ett historiskt styrelsemöte. Ett styrelsemöte där vi fattade det tunga och jobbiga beslutet att ställa in årets Tollarspecial. Vi har arbetat under 1,5 år med att ta fram en ny organisationsmodell för Tollarspecialen, och rekryterat nya centrala grupper som ska ansvara för respektive del av Tollarspecialen i syfte att underlätta för de lokala arrangörerna. Våra vänner i Skaraborg har också arbetet under lång tid med förberedelser. Det har bokats domare och tävlingssekreterare, det har bokats boenden och planerats för anmälningar. Dessutom har vi beställt 550 änder. Vi hade alla sett fram emot denna Special väldigt mycket, varför vi givetvis tycker det är ett ledsamt beslut.

Men, ett litet otäckt virus har hela världen i ett strypgrepp och samhällssituationen gör att vi naturligtvis måste prioritera människors hälsa och trygghet i första hand. Vi har avvaktat så länge vi har kunnat med att fatta beslut om Specialen men var nu framme vid en punkt där vi måste sätta ned foten. Det fanns ett antal olika parametrar att ta hänsyn till, men efter att vi gått igenom alla perspektiv var vi helt eniga om att ställa in specialen 2020.

Fantastiskt glädjande nog har Skaraborgstollarna meddelat att Tollarvärlden istället är välkommen till Karlsborg/Forsvik 5-8 augusti 2021. Jag hoppas att vi alla hjälps åt att skapa den största, häftigaste och roligaste Tollarspecialen någonsin i augusti 2021. Om så många som möjligt hjälps åt att locka alla tollarägare vi känner i hela Europa att komma till Karlsborg/Forsvik 2021 kan vi skapa världens största rasspecial någonsin. We will make Tollarspecialen great again!

KLUBBMÖTE

Vi beslutade också att genomföra ett digitalt klubbmöte. Vi tvingades ju ställa in vårt ordinarie klubbmöte 14 mars. Ett digitalt klubbmöte kan nu genomföras med hjälp av SKK, som har gett dispens för denna genomförandeform.

Det förenklade årsmötet är avsett att hjälpa klubben att avsluta föregående verksamhetsår, besluta om en ny rambudget och att välja nya personer till förtroendeuppdrag inom klubben. Mötet lämnar inga möjligheter till traditionella diskussioner och förhandlingar, utan har en fastställd dagordning med låsta förslag där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar. Mötet startar kl. 9:00 den första dagen och avslutas kl. 22:00 den sista dagen. Det är alltså inget formellt digitalt möte, man går som medlem in och röstar. Kallelse ska skickas senast 14 dagar före mötets start.

På ett digitalt klubbmöte kan bara vissa ärenden hanteras,

  • Godkännande av Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för 2019
  • Ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019
  • Beslut om Budget för 2020
  • Val av styrelse, revisorer och valberedning

Övriga frågor, beslut om RAS, avelspolicy, valpförmedling, resepolicy och medlemsavgifter skjuts upp till dess ett extra eller ordinarie klubbmöte kan genomföras. Vi kommer dessutom göra en revidering av den budget vi skulle ha lagt fram för klubbmötet i mars, eftersom vi t.ex. vet att vi ställt in Tollarspecialen och aktivitetsgruppsträff, vilket påverkar vår ekonomi.

Exakt datum är inte fastställt ännu, måste först synkas med SKK. Information om datum kommer att ges på hemsidan och Facebook så snart vi har bestämt datum. Då kommer också närmare information att ges om hur det digitala klubbmötet går till.

SCANDIC

Tyvärr medför Covid-19-situationen en del onödiga och sura kostnader för Tollarklubben. Eftersom det infördes restriktioner avseende folksamlingar 11 mars, tvingades vi besluta att skjuta upp vårt klubbmöte som skulle ha genomförts 14 mars på Scandic Upplands Väsby. Att genomföra ett klubbmöte där medlemmar inte känner sig trygga med att delta skulle var helt fel i en demokratiskt driven ideell förening. Vi hade också planerat för en workshop samt en uppfödarträff samma helg som också ställdes in. Tyvärr innebar det att vi fick en stor faktura från Scandic som krävde oss på betalning av våra bokningar av hotellrum, konferenslokaler samt konferensmat. Motsvarande har även andra ideella föreningar drabbats av. Ideella föreningar som i åratal fyllt Scandics hotell på helgerna. Scandic kan som företag dra nytta av en mängd olika ekonomiska stödpaket från regeringen såsom korttidspermittering,  omsättningsstöd osv. Vi som ideell förening får inte ett öre i stöd, men vi måste betala denna faktura till Scandic. Rent juridiskt påstår vi inte att Scandic gjort något fel, men vi hade gärna sett en högre grad av dialog med och förståelse för en ideell förening som förlorar mycket pengar utan möjlighet att få någon form av stöd. Vi har sökt en dialog med Scandic om fakturan och framtiden, men de har valt att inte svara. Vi kommer därför framgent leta efter andra alternativ för genomförande av våra större möten, och inte förlägga dessa till Scandic.

TJP HÖSTEN 2020

Det ställs en del frågor på sociala medier kring höstens tollingjaktprov. Idag (13 maj 2020) gäller ju en begränsning att man bara får vara max 49 personer, att personer i en riskgrupp inte får närvara samt att alla deltagare, funktionärer och domare måste komma från regionen. Om och när regeringen fattar beslut om ändrade restriktioner är det dessa nya regler som gäller. Folkhälsomyndigheten har aviserat att de diskuterar att föreslå lättnader i restriktionerna, det må var oklart när dessa kommer – men det kommer lättnader någon gång.

Höstens tollingjaktprov är ännu ganska långt borta, 3-4 månader. Vi har levt i denna samhällskris sedan mitten av mars, vilket är två månader och på den tiden har väldigt mycket förändrats. På 3-4 månader kan det också hända en hel del. Naturligtvis kommer alla arbeta för att öppna upp samhället så snart det är möjligt. Det är därför värt att avvakta med att ha en bestämd uppfattning om hur höstens verksamhet kan komma att se ut.

Därför uppmanar vi så många som möjligt att planera för best-case, med en tollingjaktprovs-verksamhet (givetvis under noggrant ansvarstagande) under hösten, men naturligtvis vara förberedda på worst-case, dvs fortsatta restriktioner. Vi uppmanar fortfarande provledare och markägare att hjälpa till med att öppna upp ännu fler möjliga provtillfällen under hösten.

TOLLAREN

Jag vill avsluta med att glädjande nog hälsa en ny redaktör till tidningen Tollaren välkommen, Karin Hammar, som tagit över redaktörsposten från Mia Eriksson. Karin arbetar redan nu med den tidning som ska skickas på tryck om ett par veckor. Samtidigt ett stort tack till Mia Eriksson som gjort ett fantastiskt arbete med tidningen.

Eftersom numret som kommer ut efter sommaren normalt sett fylls med material från Tollarspecialen, behöver många hjälpa till att skriva artiklar att fylla det numret med, nu när vi inte kan genomföra Specialen. Har du något du vill skriva om eller tips och uppslag om ämnen, kontakta tollaren@tollarlubben.se

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club May 2020

May 11th we had a historic meeting in the Toller club. We made a final decision to postpone the Tollarspecial from 2020 to 2021. We are hugely disappointed to have to postpone Tollarspecialen 2020. We are sorry to all Toller owners in Sweden and across Europe who were looking forward to it as much as we were, but the health and safety of everyone has to take priority.

Instead, we welcome all to Tollarspecialen August 5th – 8th 2021, in Karlsborg/Forsvik, we are very happy that the organizing committee stands ready to host the event next year instead.

We will all get through this together – and we hope to see you all next year instead. We hope that as many as possible will meet in Karlsborg/Forsvik in August 2021, if everyone talk to every toller owner they know, and inspires them to visit us next summer, we might be able to host the largest breed meet ever – in the world. Let us make Tollaspecialen great again – 2021.

We will perform our postponed annual club meeting through a digital platform provided by the Swedish Kennel Club. The date in not yet decided. When the date is set, we will give notice and instructions on our website and Facebook. It will be a club meeting with only a few issues, we will close 2019, decide the budget for 2020 and elect board members, auditors and nominating committé. It will be performed in Swedish, but will of course be open to all members including those who not are residents of Sweden.

We welcome a new editor to our club magazine, Tollaren, Karin Hammar who already has started her work. As the Tollarspecialen is postponed to 2021, she needs help with material to fill number 3, which normally is filled with articles and results from Tollarspecialen. If you have some idea of texts, you can contact Karin at tollaren@tollarlubben.se. Maybe an article from another country, and how it is to be member in the Swedish Toller Club?

There are many questions regarding hunting trials in August-November. Remember how much that has changed in only those two months. September is almost 4 months away. The current restrictions of meeting, travel and quarantine will be changed. Unfortunately, we do not know when this will happen. Everyone wants the societies and countries to open up. If we can meet at dog trials after the summer we do not know yet, but we work hard to open up as many hunting trials as possible.

Mats Viker

The Swedish Toller club