Vi ses väl i Jönköping?!

Välkommen till Klubbmötet den 9 mars som i år äger rum på Hotell Savoy i Jönköping.
Klubbmötet startar kl 10.00 och håller på till ca 13.00. Dagordning enligt stadgar se bifogad kallelse.
Vi kommer också dela ut Tollarklubbens jaktnålar till de som ansökt om dessa, årets Guldapport samt uppmärksamma 2023 års Tollingchampions!
Efter Klubbmötet bjuder vi på en friskvårds-föreläsning, på temat ”Hållbar hund” med Anna Sjöberg från Ljungby Hundhälsa.

På söndagen är det dags för Uppfödarträff! Den pågår 9.00-13.00. På programmet bland annat CLAM, Tollingjaktprov som avelsverktyg, släktskapsindex m.m. Se bifogad agenda för uppfödarträffen.

Båda dagarna erbjuder Tollarklubben lunch till ett subventionerat pris, 150 kr. Meddela om ni önskar lunch, vilka dagar samt eventuella matpreferenser senast torsdag 22/2 till sekreterare@tollarklubben.se