RAS -version 2019

Nytt förslag av RAS-Rasspecifika Avelsstrategier- version 2019 samt tillhörande bilagor.
Beslut om RAS tas av Klubbmötet den 14 mars.

Bilagor

Bilaga 1a – Agria Breed Profiles Liv 2011-2016 (bifogad fil)
Bilaga 1b – Agria Breed Profiles Veterinärvård 2011-2016 (bifogad fil)
Bilaga 2a – Hälsoenkäter 2003, 2005 (fil ligger på hemsidan)
Bilaga 2b – Hälsoenkät 2016 (bifogad fil)
Bilaga 3 – SKK policyuttalanden (bifogad fil)
Bilaga 4 – Exteriör Raskompendium 2015 (fil ligger på hemsidan)
Bilaga 5 – Varför 0:ar våra hundar på tollingjaktprov (bifogad fil)
Bilaga 6 – BPH-500 analys (bifogad fil)
Bilaga 7 – Frågeställningar Rasproblematik från SKK (bifogad fil)
Bilaga 8 – Workshop RAS 2018 (bifogad fil)
Bilaga 9 – Dokumentation av arbetet med RAS och utlåtande föregående RAS (bifogad fil)

Ställ frågor till Klubbmötet!

Årets klubbmöte genomförs 12 mars, på Scandic hotell i Upplands-Väsby.

Vi har många aktiva och engagerade medlemmar i Tollarklubben. På klubbmötet finns den största möjligheten att påverka klubben idag och i framtiden, påverka vad klubben ska fokusera på och arbeta med. Det finns inget bättre tillfälle än att höja sin röst än på klubbmötet.

Vi erbjuder också alla att skicka in frågor till klubbmötet i förväg. Dels kan vi på så vis genomföra klubbmötet mer effektivt och dels kan fler få framföra frågor. Skicka dina frågor till sekreterare@tollarklubben.se senast 10 mars 2016.

Dessutom finns möjligheten att få lyssna Sofie van Meervenne från Läckeby djursjukhus när hon berättar om sina kunskaper om sjukdomen Degenerativ Encefalopati och övriga neurologiska sjukdomar hos tollarna. Sofie är den veterinär som i Sverige organiserar och koordinerar de svenska fallen. Hon har undersökt både drabbade hundar och misstänkta fall (där det inte var DE) och hon samarbetar med forskarna i Missouri. Sofie är väldigt trevlig och duktig och inte minst mycket engagerad i detta.

 

Så här ser vår plan för dagen ut, med reservation för eventuella förskjutningar

08.00 – 09.00   Fika

09.00 – 13.00   Klubbmöte

13.00 – 14.00   Lunch

14.00 – 16.00   Seminarium med Sofie van Meervenne

 

Styrelsen har som ambition att alla handlingar inför klubbmötet skall finnas tillgängliga på hemsidan senast 4 mars, för alla ska ha möjlighet att läsa i förväg. Det innefattar Dagordning,  Verksamhetsberättelse 2015, Bokslut 2015, Revisionsberättelse, Budget 2016, Verksamhetsplan 2016 och Valberedningens förslag till styrelseledamöter.

Fika + Lunch 100kr som betalas på plats (resten står Tollarklubben för).
Anmäl dig och meddela ev allergier/ annan kost till sekreterare@tollarklubben.se

Vi ses!

 

 

Hur skulle en retrieverklubb i Sverige kunna vara organiserad?

En arbetsgrupp är igång för att diskutera frågan om hur en retrieverklubb skulle kunna se ut OM en delning inom SSRK skulle komma att ske. Du som medlem och vi som klubb har möjlighet att komma med förslag och synpunkter enligt dokumentet nedan. Maila gärna dina åsikter till styrelsen på mail: sekreterare@tollarklubben.se  senast 10/3 då vi kommer att diskutera detta vid vårt styrelsemöte.

Retrieverklubb

1 2 3 4