Guldapporten 2019

Guldapporten 2019 har tilldelats Redaktionen för tidningen Tollaren 2019

Mia Eriksson och Fia Björklund

Motivering

Redaktör och layoutare har under ett antal år med stort engagemang utvecklat Tollaren till en högklassig medlemstidning som uppskattas enormt mycket av alla medlemmar.

Vad händer i Tollarklubbens styrelse augusti 2020

(short summary in english below)

Vi har nu haft vårt första ordinarie styrelsemöte, per telefon, med den nya styrelsen. Vi upplever allihop att vi har många strategiska frågor att diskutera, vilket oftast är bäst att göra vid ett fysiskt möte och inte via telefonmöten. Våra telefonmöten handlar mer om avstämningar, att ta snabba beslut om akuta frågor samt samla på oss material till fysiska möten. Långsiktiga frågor passar sig bäst att diskutera i ett mötesrum. MEN, det här med Coronapandemi ställer till det en hel del. Att resa kors och tvärs genom Sverige med tåg eller flyg är ingen av oss som känner sig manad till. Vi tittar nu på att hitta en möjlig mötesplats på ”lagom” avstånd för alla i styrelsen, dit vi alla kan åka bil (vilket av Covid-skäl gör att vi avviker från klubbens resepolicy, men annars blir det inget styrelsemöte).

När vi inte kunde genomföra Tollarspecialen så bjöd vi istället in klubbens uppfödare till en digital uppfödarträff, som genomfördes med drygt 20 uppfödare söndagen 2 augusti. Den digitala formen har sina begränsningar, och en del hade svårt att få upp bild etc, men mötet fungerade ändå så pass bra att det var värt att testa denna form. Under de 2,5 timme vi pratade, diskuterade och redovisade statistik tror jag faktiskt att de flesta deltog i konversationen. Från klubbens styrelse ser vi kontakten med klubbens alla uppfödare som jätteviktig. Klubben drar upp riktlinjer med RAS och Avelspolicy, vi analyserar avels- och hälso- samt genetisk statistik liksom jaktprovkritiker mm, men det är uppfödarna som genomför avelsarbetet. Att vi har en enad bild över vad som är viktigast att prioritera är alltså av jättestor vikt för att bevara och utveckla hundrasen Tollare. Vi kommer att påbörja ett arbete för ett mer utvecklat samarbete med alla uppfödare under de kommande åren, utifrån den input vi fick under mötet. Jättespännande!

Som vi skrivit tidigare arbetar vi för att kunna hitta olika digitala webinar eller föreläsningar att kunna erbjuda våra medlemmar under hösten. Vi har nu några spännande krokar ute som kan bli riktigt intressanta evenemang. Vi kommer givetvis annonsera om dessa på hemsidan och klubbens Facebooksida.

Vi har missat en sak i hela situationen med Coronapandemin. Vi har inte meddelat vem/vilka som tilldelats 2019 år Guldapport. Normalt delas denna ut på ordinarie klubbmöte, vilket ju inte blev av. Därefter avvaktade vi att kunna genomföra ett klubbmöte på Tollarspecialen, men när inte heller den blev av beslöt vi genomföra ett digitalt klubbmöte. Vårt fokus, vid sidan av röran i Corona- och den privata arbetssituationen, hamnade nu på att genomföra det mötet och då tappade vi bort hanteringen av Guldapporten. Men lugn, inom kort kommer vi annonsera vem/vilka som tilldelats Guldapporten på hemsidan och Facebook. Bättre sent än aldrig, och äran för mottagaren är lika stor.

Tollarklubben för också en aktiv roll i att påverka SKK, genom SSRK, avseende hur coronapandemin ska hanteras framgent och att säkerställa att alla medlemmar och organisationer känner stöd och motivation under rådande situation som påverkar många negativt. Vi vill också vara delaktiga i att påverka och planera för framtidens hundverksamhet, som riskerar att behöva ändras en del eftersom det nu ser ut som att smittan kommer finnas kvar under lång tid i samhället.

Glädjande nog har äntligen Tollingjaktproven kunnat återstarta i SSRKs regi, om än under något restriktiva förhållanden utan några större publiksiffror etc. För nya oerfarna tollarägare kan det innebära problem att inte kunna titta på ett prov, men istället kan man anmäla sig till provledningen att vara funktionär vilket innebär att man ser ännu bättre än som publik och kommer mycket närmare provets genomförande.

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club August 2020

 August 2nd, the date that where planned for Tollarspecialen Club show, we performed a digital meeting for all breeders in the club. More than 20 breeders participated in a Skype meeting that worked well, during the circumstances. We discussed a number of issues, among them how and when to have physical meetings with all breeders, in order to make the breeders more involved and listened to. We will plan for these from 2021 and forward.

We had our first meeting, through telephone, with the new club board. Through telephone we can discuss some issues but not the strategical ones. For those we need to meet in a conference room. The problem is that we are living in different parts of Sweden, with high risk travelling by train or airplane due to the current pandemic situation. We are looking for possibilities to meet up “half way” for everyone during October, to where we can drive by car.

The hunting trials has restarted in Sweden. There are more restrictions around the trials this year, for example no external viewers. Maybe it will result in less social activities at the hunting trials, but we hope this will be for a limited time.

We are still planning webinars, digital education, and similar possibilities to offer our members during this period with few possibilities to meet. We have a number of exiting ideas that will give our members great inspiration. We will announce these on our website and Facebook, so follow us there.

Mats Viker

The Swedish Toller club

Vad händer i Tollarklubbens styrelse juli 2020

(short summary in english below)

Äntligen har vi kunnat genomföra årets klubbmöte. Med hjälp av SKK genomfördes klubbmötet 1-3 juli som ett digitalt möte. På mötet deltog sammanlagt 80 medlemmar och dessa lade sina röster genom att klicka för bifall för respektive förslag. Vi är glada över att så pass många deltog i klubbmötet, men vi hoppas givetvis att vi i mars 2021 kan ha ett fysiskt klubbmöte där frågor kan diskuteras och ventileras. För oss är mötet med medlemmarna oerhört viktigt och ger oss som sitter i styrelsen viktig information om vad klubbens medlemmar vill vi ska prioritera.

Redovisningen av 2019 års verksamhet och ekonomi godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. En budget för 2020 godkändes och val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning för 2020 godkändes i enlighet med valberedningens förslag.

Ett stort tack till SKK och Fredrik Bruno som hjälpte till att genomföra mötet. Bara någon arbetsdag senare fick vi det färdiga protokollet, vilket kommer läggas upp på vår hemsida inom kort. Ett alldeles jättestort tack också till alla som deltog i mötet.

Vi har två styrelseledamöter som i och med detta digitala klubbmöte avslutat sin gärning i klubbens styrelse, Per Wigforss och Mats Gunnarsson. Per har suttit i styrelsen och hanterat exteriörfrågor sedan 2014 och Mats har suttit i styrelsen sedan 2016 och hanterat jaktfrågor. Vi har trivts väldigt bra ihop och haft mycket roligt i med- som motgång under de här åren. Ett enormt stort tack till er bägge för ert fantastiska och engagerade arbete!

Sverker Haraldsson avslutade i och med klubbmötet sitt arbete som revisor. Stort tack till Sverker för din insats.

Titti Karlström och Agneta Joonas har avslutat sitt arbete valberedningen efter ett stort antal år. Ett stort tack till Agneta och Titti för ert arbete.

Samtidigt välkomnar vi Robin Kinnunen som jaktansvarig och Sofie Ertzinger som exteriöransvarig till styrelsen, samtidigt som vi också välkomnar Lis Sparre som revisor (tillsammans med Jan S Andersson som blev omvald) samt Marie-Louise Huldt och Petra Borgström till valberedningen (tillsammans med Marie Kinder Nilsson som blev omvald och utsedd som sammankallande).

Styrelsen har nu också haft sitt konstituerande möte, där följande fördelning av ansvarsområde beslutades,

Ordförande – Mats Viker
Vice ordförande, kassör – Carina Boijertz
Jakt – Robin Kinnunen
Sekreterare – Åsa Roosqvist
Avel – Therese Knutsson
Aktivitet- Mentalitet- och funktion – Marina Johnsson
Tollarspecialen – Gunliz Bengtsson
RAS – Helena Näslund
Information-, PR och medlemsfrågor – Lars Annergård
Exteriör – Sofie Ertzinger

I juni kunde vi erbjuda våra medlemmar ett Webinar, ”I huvudet på en domare”, där exteriördomaren Mikael Nilsson beskrev hur han som domare ser på exteriörbedömningen vid en utställning. Alla som deltog kunde skriva frågor som Mikael tålmodigt svarade på i olika resonemang. Jag tror att alla som deltog var mycket nöjda. Mikael arbetar just nu för att blir examinerad för att döma Tollare, och han är mycket noggrann och vill veta och förstå så mycket som möjligt om rasen, vilket känns mycket bra.

Vi i styrelsen letar efter fler webinar och liknande för att kunna erbjuda medlemmarna i sommar och i höst. Vi har ett antal trådar ute och hoppas kunna erbjuda fler möjligheter till olika former av digitala evenemang. Om någon har en idé eller ett uppslag är man alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Vi hade en uppfödarträff, för klubbens uppfödare inbokad 15 mars med den tvingades vi avboka på grund av Coronapandemins utbrott. Vi kan se att den digitala mötesformen utvecklats mycket under pandemin, och att vi har därför bjudit in alla klubbens uppfödare att delta i en digital träff. Vi hoppas att kunna skapa ett digitalt mötesforum och skapa stora möjligheter i interaktionen mellan klubben och uppfödargruppen vilket vi ser som en spännande utveckling. Om du som uppfödare inte fått någon inbjudan (via mail), kontakta sekreterare@tollarlubben.se så ordnar vi det.

Tollarklubben har också haft en aktiv roll i att påverka SKK, genom SSRK, avseende hur regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska hanteras för att kunna genomföra olika hundaktiviteter på ett ansvarsfullt, tryggt och smittsäkert vis.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club July 2020

Finally we could have our annual club meeting, instead of the postponed meeting in March. 80 members participated and voted yes to all issues at the digital meeting July 1st – 3rd. We now have a new budget for this year and two new board members, Robin Kinnunen (Hunting) and Sofie Ertzinger (Dog shows). We also have new accountants and nominating committé.

We send a warm thank you to Per Wigfors and Mats Gunnarsson who left the club board after several years of service. A thank you also to Sverker Haraldsson, Agneta Joonas and Titti Karlström leaving as accountants and members of the nominating commité.

We are currently looking for webinars, digital education, and similar possibilities to offer our members during this period with few possibilities to meet. We will announce these on our website and Facebook, so follow us there.

We are planning to have a digital meeting for all breeders. The use of digital meetings has increased a lot during the Covid crisis. This gives us an opportunity to gather all breeders at the same time, without the need of travelling. We hope to make the digital meeting forum a natural place to meet for our breeders.

Mats Viker
The Swedish Toller club

Kallelse till digitalt årsmöte för Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 1-3 juli 2020.

Samtliga medlemmar kallas härmed till Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens årsmöte den 1-3 juli 2020.
Mötet genomförs på distans, genom SKK, som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se

Kallelse och handlingar hittar ni under Klubbmöte. Här hittar ni också länken som tar er till SKKs förenklade årsmöte via webben.

Är du intresserad av att köpa Tollare?

(summary in english below)

Just nu, under rådande COVID-19 pandemi, är efterfrågan att köpa Tollare enormt högt. Efterfrågan på Tollare överstiger normalt det antal Tollare som föds i Sverige, men just nu är efterfrågan ännu större. Läs gärna denna information om hur du ska tänka vid köp av en Tollare.

De uppfödare som är anslutna till Tollarklubben följer den avelspolicy samt Rasspecifika avelsstrategier (RAS) som klubben tagit fram för att hjälpa uppfödarna att avla fram hundar med mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar. Du kan hitta olika länkar till såväl Tollarklubbens som SKKs dokument avseende avel och hälsa på Tollarklubbens hemsida http://tollarklubben.se/avel-halsa/lankar-for-uppfodning/

För att kunna köpa en Tollare behöver du ett visst tålamod och att du är väl förberedd på att ge uppfödaren information om varför just du ska bli ägare till en Tollare och vad du har för planer för hunden.

Den just nu höga efterfrågan innebär också att det dyker upp många annonser på allehanda digitala forum med erbjudanden att köpa valpar och omplaceringshundar. Tyvärr kan dessa annonser ibland vara falska och det finns inga hundar att sälja. En annan risk är det säljs hundar som inte avlats utifrån Tollarklubbens avespolicy, vilket kan innebära hundar som framgent utvecklar sjukdomar etc. Vi rekommenderar att du alltid läser på i Tollarklubbens och SKKs dokument kring hur avel och försäljning av hund ska genomföras samt ställa frågor kring detta till säljaren, för att säkerställa att du får en frisk och sund hund.

Om du är intresserad av att köpa en Tollare rekommenderar vi dig också att kontakta uppfödare som är anslutna till Tollarklubben som arbetar ansvarsfullt och noggrant med sin avel, du kan hitta dessa på Tollarklubbens hemsida https://tollarklubben.se/valpkullar/uppfodarlista/

Ett tips när du kontaktar en uppfödare är att vara förberedd på att svara på varför du vill köpa en Tollare och vad du planerar med ditt hundägande. Många uppfödare, som redan har väntelistor, ser gärna att en köpare är aktiv med sin hund i olika hundaktiviteter.

Lycka till!


Do you want to buy a Toller? Please read this

The demand for Nova Scotia Duck Tolling Retriever puppies is very high at this time, due to the COVID-19 pandemic. The demand is normally higher than the supply of puppies born. In addition, many breeders have been overwhelmed by the high demand for puppies and because they already have long waiting lists may not be responding until the world health situation is more certain.

Please be patient – our breeders maintain high standards and adhere to the Swedish Nova Scotia Duck Tolling Retriever club standards of ethics in order to provide healthy, high quality Toller puppies.

Occasionally there are dogs for sale through different digital platforms, some of them are unfortunately false. Therefore, we recommend you to instead contact breeders listed at the Swedish Toller club, https://tollarklubben.se/valpkullar/uppfodarlista/

Vad händer i Tollarklubbens styrelse juni 2020

(summary in english below)

Coronaviruset håller fortfarande Sverige och världen i ett hårt grepp och de flesta hundaktiviteter är inställda tills vidare. Det innebär också att arbetet i klubben går på lågfart. Vi har till exempel ingen Tollarspecial att förbereda för i sommar.

Vi planerar inför att hålla ett digitalt klubbmöte, exakt datum är dock fortfarande tyvärr inte fastställt ännu, vi har inte fått ett slutligt datum från SKK. I stort sett allt material är färdigt, några små detaljer kvarstår. Det som är av vikt är att medlemmar hjälper oss att genomföra klubbmötet, godkänna bokslutet för 2019, budget för 2020 samt välja styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning. Mer information kommer inom kort.

Vi arbetar också med att hitta aktiviteter genom klubben för medlemmarna. Inom kort planerar vi för ett webinarium som är en form av föreläsning via webben. Det första vi tänker erbjuda är ett webinarium ”I huvudet på en domare” med den välkände exteriördomaren, uppfödaren och hundprofilen Mikael Nilsson. Mer information kommer inom kort, inklusive hur man anmäler sig etc kommer förhoppningsvis mycket snart.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

What is up in the Toller club June 2020

The Corona virus is still having a big effect on all dog activities in Sweden, including the Swedish Toller club. More or less every activity is cancelled.

We will perform our postponed annual club meeting through a digital platform provided by the Swedish Kennel Club. The date in still not yet decided. When the date is set, we will give notice and instructions on our website and Facebook.

We are working to find different webinars to offer to our members. These will probably be carried out in Swedish, but of course open for all our members in Europe. Information will be displayed on our website and Facebook.

Mats Viker
The Swedish Toller club

Webinar – ”I huvudet på en domare” torsdag 11 juni kl. 19:00!

Vi hälsar dig som medlem i Tollarklubben hjärtligt välkommen till webinaret ”I huvudet på en domare” med den välkände domaren, uppfödaren och hundprofilen Mikael Nilsson.

Ett webinar är en föreläsning som du deltar på via din dator, platta eller telefon, hur enkelt som helst. Registrera dig genom att trycka på länken nedan och följ instruktionerna.

När det är dags är det bara att sätta dig med en kopp kaffe och lyssna på föreläsningen. Du loggar in via en länk som du kommer få via e-mail.

Föreläsningen ”I huvudet på en domare” ger en intressant inblick i hur det är från ringens mitt. Detta är lärorikt och intressant att ta del av för alla utställare. Och dessutom helt kostnadsfritt att delta i.

Mikael Nilsson är pudeluppfödare med kennelnamnet Kudos. Han är domare för ett 100-tal raser och håller många handlerkuser och träningar för klubbar och i egen regi, Mikael Nilsson Showdogs.

Vi hoppas att du som medlem i Tollarklubben ser detta som ett intressant, gratis erbjudande att göra någonting positivt, nu när det mesta ställts in. Vi går online för våra medlemmar!

https://event.webinarjam.com/register/75/94wr7hww

1 2 3 4 5 23