Gratis webbinarium om genetisk variation

Går det att göra avelsframsteg utan att förlora genetisk variation?”.

Vill du som föder upp hundar få en bättre  förståelse för vad som menas med genetisk variation och varför det är viktigt för det långsiktiga avelsarbetet och framtida hundars hälsa? Då ska du delta på SKKs webbinarium där Maija-Leena Eloranta från SKKs avelskommitté föreläser på en grundläggande nivå om genetik. Du som planerar att använda din hund i avel kommer att få tips om hur du balanserar avelsmålen med risken att tappa genetisk variation i din ras. 

Som vanligt följs föreläsningen av en frågestund där du som deltar kan ställa dina frågor och få svar direkt.

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar. Det vänder sig i första hand till uppfödare men alla som är intresserade är välkomna.

✅ Var? Zoom webinar

✅ När? 6 februari 19.00

Läs mer på www.skk.se/webbinarium

Valberedningen har ordet

Klubbmötet 2024 kommer att gå av stapeln i Jönköping den 9 mars. Valberedningen, som tillsattes av medlemmarna på klubbmötet 2023 och består av Maria Gladh, Anna Gustavsson och Lars Annergård, har intensifierat sitt arbete med att föreslå personer till en styrelse som består av totalt 10 ledamöter varav tre är suppleanter. Den enda som väljs dedikerad en specifik roll är ordförande. Vilken roll övriga i styrelsen ska ha, bestäms vid det konstituerande mötet som följer direkt på klubbmötet.

På klubbmötet 2024 ska det förutom ordförande, som alltid väljs på ett år, väljas tre ordinarie ledamöter på två år, tre suppleanter som väljs på ett år samt två revisorer och två revisorssuppleanter som väljs för ett år. Klubbmötet ska även välja valberedning.

Har du förslag på personer som du tror kan passa att arbeta ideellt för Tollarklubben, skicka ett mejl till valberedning@tollarklubben.se med namn på den du föreslår, kontaktuppgifter och motivering. Det är bra om du har talat med personen i fråga, så att denne är införstådd med nomineringen. För att nominera måste du vara medlem i Tollarklubben.

Vi behöver ditt förslag senast den 1/2 2024

Lars Annergård
Sammankallande valberedningen

Information: K9 Data har flyttat till ”The Breed Archive”

I dagarna flyttade K9Data till The Breed Archive. Den information om individen som fanns inlagd på K9data är överförd till The Breed Archive. Ni behöver skapa ett konto, vilket är gratis, för att kunna logga in. Det finns även två ytterligare betalalternativ om man vill ha tillgång till fler funktioner i The Breed Archive.

Så passa på att gå in och titta över era hundar om det behöver göras några justeringar. Tyvärr följde inte bilder med från K9data, utan dessa behöver ni ladda upp igen i The Breed Archive under respektive hund!
Kom ihåg att uppdatera information även på de hundar som avlidit och orsaken. The Breed Archive blir till vad ni gör det till, precis som K9Data!
För uppfödare som letar hanhund är denna källa oumbärlig, så se till att just eran hund finns med! The Breed Archive är till för alla rasfantaster, ju mer information som finns, desto bättre översikt för rasen!!

https://nsdtr.breedarchive.com/home/index

Tollarklubben behöver din hjälp!

Arbetsgrupp inför Exteriördommarkonferens 2025

Under 2025 planerar SSRK, Svenska Spaniel och Retrieverklubben, att genomföra en exteriördomarkonferens för retrievers. Det innebär att samtliga svenska domare som har rätt att döma de olika retrieverraserna träffas för att gå igenom respektive ras exteriör i relation till dess raskompendium och hur de ska bedömas exteriört.

Till sin hjälp har varje ras en utsedd exteriördomare som hjälper till att planera inför och denne presenterar därefter rasen för sina kollegor. Detta ske oftast med bildspel samt genom att förevisa en rad olika hundar där domarna kan diskutera.

Senast detta genomfördes var 2015 och inför den konferensen tog några engagerade personer från Tollarklubben fram en revidering av vårt sk Raskompendium som ligger på klubbens hemsida. Exteriördomarna dömer dels utifrån gällande Rasstandard men också utifrån detta raskompendium, som innehåller många exempel på hundar.

Eftersom nästa konferens genomförs 2025 är det alltså hög tid att starta en planering inför denna samt att gå igenom och eventuellt revidera nu gällande raskompendium.

I klubbens styrelse saknar vi tyvärr en exteriöransvarig, den posten är vakant. Vi skulle nu istället vilja sätta ihop en arbetsgrupp med ett antal personer som kan hjälpa till med detta spännande och viktiga arbete.

Är du intresserad av att göra en viktig insats för Tollarkluben och Tollarens om hundras och  hjälpa till med arbetet att förbereda en exteriördomarkonferens samt revidera vårt raskompendium? Man behöver givetvis ha ett intresse av utställning men även om hur Tollaren fungerar avseende funktion, mentalitet och beteende.

Kontakta ordforande@tollarklubben.se, så hjälper vi i styrelsen till med att sätta ihop och stätta en arbetsgrupp.

Marknadsföringsföringsgrupp till Tollarspecialen

Tollarklubben genomför varje år en fantastisk Tollarspecial som många Tollarägare från Sverige och Europa årligen återkommer till med stor glädje. För många är Specialen väl etablerad och blir en semestervecka tillsammans med många goda vänner.

För Specialen har vi ett antal centrala grupper som arbetar över åren vilket medför ett välorganiserat arrangemang.

Men, det finna alltid möjligheter att bli ännu bättre. Det vi ser att vi behöver hjälp och stöd med, är att marknadsföra Tollarspecialen och ge ännu bättre information. Vi har lite lätt att ta saker för givet, vilket kan innebär att information kommer sent eller inte alls. Vi vill ju naturligtvis skapa intresse för att ännu fler kommer till Specialen och att ännu fler nya Tollarägare hittar till oss.

Skulle du vara intresserad av att hjälpa till med att skapa ännu med marknadsföring och informationsflöde kring Specialen? Kontakta ordforande@tollarklubben.se så berättar vi mer om tankarna och idéerna.

Föreläsning Avelsindex – ett värdefullt verktyg för avelsarbetet.

Alla uppfödare, hanhundsägare och andra intresserade av avel och avelsarbete inbjuds till en digital föreläsning med Erling Strandberg onsdag 15/11 kl 19.00 – ca 20.30. se mer info i inbjudan nedan.

Är du intresserad är du välkommen att anmäla dig senast 12/11- därefter kommer du få länken till föreläsningen via mail. 

Anmälan till: uppfodare@tollarklubben.se

Ämne: Anmälan föreläsning

Agria hundpromenad 20-21 maj

Varmt välkommen till Agria Hundpromenad 2023! Den 20-21 maj promenerar vi till förmån för de hemlösa hundarna på Hundstallet. I år sker promenaden både fysiskt och digitalt. Hundpromenaden arrangeras på följande orter; Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Kalmar och Hörby. Man kan även delta i promenaden digitalt oavsett var i Sverige man bor. För varje hundägare som deltar med sin hund skänker Agria 10 kronor till Hundstallet.

Anmälan hittar ni här

1 2 3 4 28