Agria hundpromenad 20-21 maj

Varmt välkommen till Agria Hundpromenad 2023! Den 20-21 maj promenerar vi till förmån för de hemlösa hundarna på Hundstallet. I år sker promenaden både fysiskt och digitalt. Hundpromenaden arrangeras på följande orter; Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Kalmar och Hörby. Man kan även delta i promenaden digitalt oavsett var i Sverige man bor. För varje hundägare som deltar med sin hund skänker Agria 10 kronor till Hundstallet.

Anmälan hittar ni här

Klubben har ny webmaster

Efter 7 år som klubbens webmaster lämnar jag över stafettpinnen till Elin. Varmt välkommen i gänget! /Susanne

Jag heter Elin Kossmann och har min första tollare som heter Sid (Agrosofens Rockar Fett) som är 2,5 år. Vi tränar lite allt möjligt men har som ambition att börja tävla agility. Jag har inte varit engagerad något tidigare i klubben men tycker det ska bli väldigt kul att ta över hemsidan nu.

SKK på turné i höst

Under hösten kommer SKK visionsarbete, SKK 2030, att åka på turné runtom i Sverige. Målet är att träffa så många medlemmar som möjligt mellan den 13 september och 17 november. SKK kommer att gå ut med information på hemsida, i sociala medier och genom nyhetsbrev till de medlemmar de har kontaktuppgifter till (gäller länsklubbarna och de klubbar som har SKKs medlemsadministration). Läs mer här: https://skk.se/sv/om-skk/vision-for-skk-2030/

Tollarspecialen 2022

4-7 augusti genomför vi årets Tollarspecial i Ånnaboda, Kilsbergen nordväst om Örebro – i hjärtat av Sverige. En fantastisk hundfest med massvis med Tollare och Tollarägare på plats. Vi erbjuder tollingjaktprov, working test, prova på, ralllydnad, agility och avslutar med en stor utställning med bara tollare.

Tollarspecialen är en fantastisk hundfest med massvis med Tollare och Tollarägare på plats. Här finns alla möjligheter att träffa och lära känna ännu fler tollarägare under trevliga och avslappnade former. Tollarspecialen är till för alla, erfarna som mindre erfarna. För de som aldrig startat sin hund på någon form av prov finns det prova-på där man kan få testa på hur det känns med vilthantering och få prova delar av ett tollingjaktprov med hjälp och stöd av erfarna tollarägare. Här finns möjligheten för alla att starta i workingtest, jaktprov, rallylydnad och agility. På den stora utställningen, som är inofficiell, kan man ställa ut allt från sin valp till veteran, under glada former. Vi utser också årets Tollarmästare och Juniortollarmästare.

Anmälan ligger öppen, och är öppen ända fram till 19 juni, och finns på hemsidan för Tollarspecialen 2022.

All information finns på
http://specialen.tollarklubben.se/

Välkomna!


August 4th-7th the 2022 Tollarspecial will take place in Ånnaboda, Kilsbergen northwest of the city of Örebro – in the heart of Sweden.

We will host a fantastic week among many tollers and tollerowners at site. We will arrange tolling trials, working test, agility, rally obedience, try out tolling trial and also a big club show with only tollers.

During the Tollarspecial You will be able to get to learn many tollerowners at site. The Tollaspecial is for everyone, the experienced and the less experienced. For you that have not started at a field trial, there is a possibility to attend to the try out tolling trial where You can try to handle bird and different parts of a field trial, with help from experienced toller owners. Everyone can start the different events. During the Sunday, August 7th, there will be a big club show, unofficial, where you can show your dog, puppy and veteran.

Registration is open, and will be opened until June 19th. You can find all information on Tollarspecialen 2022 web site.

http://specialen.tollarklubben.se/

Welcome!

Ny hedersmedlem

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben utnämner härmed
Malin Nilsson
Till hedersmedlem i klubben

Motivering
Tollarklubben har som en av sina viktigaste uppgifter enligt stadgarna att arbeta med avel och hälsa. Här är naturligtvis goda kontakter med forskningen värld för att stötta varandra i arbetet med att upptäcka, förstå och motverka sjukdomar hos våra hundar. Att uppmärksamma de från forskningens värld som engagerar sig i vår hundras är av vikt.
Malin Nilsson arbetar intensivt och med ett enormt stort engagemang med det så kallade Tollarprojektet på SLU, men också tillsammans med sina kollegor med sjukdomen cancer hos hundar.
Malin har en stor energi och lägger ned stort personligt engagemang i sin forskning som kommer att medföra betydligt friskare Tollare men även andra hundraser i framtiden. Malin gör detta med en glädje och inspirerar därigenom många uppfödare och Tollarägare i Tollarklubben att bidra till forskningen.

Klubbstyrelsen i mars 2022

Vad händer i Tollarklubbens styrelse november 2021?

Pandemin har dels lärt oss en hel del saker, som till exempel att genomföra digitala möten, och dels påverkar den fortfarande en del i styrelsearbetet.  Första helgen i november genomförde vi ett digitalt styrelsemöte, en heldag, istället för att träffas fysiskt. Det är ett enkelt sätt att ha ett möte, men det är inte lika heltäckande som ett fysiskt möte när vi är upp till tio personer. De fysiska mötena med interaktion och strategidiskussioner öga mot öga passar fortfarande bättre än det digitala mötets form.

Nåväl, vad pratar vi om just nu då?

Denna höst har SSRK och efterföljderna efter det fullmäktige som genomfördes i slutet av maj stått högt upp på agendan. Frågan det handlar om är planerna om att ha ett tvingande gemensamt medlemskap, dvs man ska inte kunna välja att vara medlem på det ställe som passar bäst för ens eget hundägande. Detta har vi i alla rasklubbar tillsammans reagerat starkt på, då vi är övertygade om att detta kommer att leda till minskat medlemsantal vilket i sin tur leder till sämre möjligheter att uppfylla stadgarnas målparagrafer som handlar om att bevara och utveckla rasen samt väcka intresse för avel och praktiskt bruk. Från rasklubbarna är vi gemensamt överens om att kräva att arbetet med ett gemensamt tvingande medlemskap ska avslutas. Nu ska det genomförs en workshop 20 november på SSRKs funktionärsträff om detta, så får vi se vad utfallet blir. Rasklubbarna har 2/3 av alla SSRKs medlemmar och det torde vara av stor  vikt för SSRK huvudstyrelse att lyssna på oss som representerar medlemsmajoriteten.

Pandemin har faktiskt inneburit att klubbens årliga överskott blivit mycket högre än budgeterat för såväl 2020 som 2021. Normalt har vi fem höga kostnadsposter i klubben varje år. Medlemhantering via SKK, tidningen Tollaren med tryck och porto, Tollarspecialen (som normalt går med minus), klubbmötet och ett antal fysiska styrelsemöten (med rese- och boendekostnader). För 2020 och 2021 har kostnaderna för klubbmöte och styrelsemöten varit mycket små, Tollarspecialen 2020 blev inte av och underskott för 2021 blev mycket mindre än vi budgeterat. Därför har vår redan tidigare starka kassa blivit ännu starkare under pandemin. På senaste styrelsemötet startade vi en diskussion om hur vi kan utöka vårt arbete med att skapa värde för medlemmarna med de medel som under många år samlats på hög. Det finns ett antal olika idéer som vi kommer arbeta vidare med. Dock kan sägas att medlemsavgiften troligen inte kommer att höjas än på ett tag.

Vi diskuterade en reviderad avelspolicy, som vi fått i uppdrag att besluta om efter det att RAS slutligt godkänts vilket dock inte skett ännu. Vi inväntar att SKK slutligt godkänner det RAS-dokument vi fick beslutat på klubbmötet i år.

Vi diskuterade hur vi kan arbeta med att stötta alla aktivitetsgrupper i landet och vi börjar planera för en aktivitetsansvarigträff under våren 2022.

Vi diskuterade hur vi vill konstituera en ny styrelse för 2022, klubbmötet beslutar ju om vem som ska vara ordförande samt ledamöter och suppleanter, sen beslutar styrelsen själv vem som ska arbeta med vilket ansvarsområde. Vi kommer att göra några smärre förändringar, men inga större. Vi hade besök av representant för valberedningen under mötet också.

Vi pratade givetvis om Tollarspecialen, dels erfarenhetsåterföring efter årets Special men också planering inför nästkommande år. Som det är nu är det beslutat plats 2022, men inte för 2023 och framåt – men arbete pågår. En erfarenhet vi drar från årets Special är att konceptet med centrala grupper som arrangerar resp gren var mycket bra. Det ger ett betydligt större lugn och det sprider ansvar och arbete på många fler. Dessutom tar det bort mycket press från de lokala representanterna.

Vi har beslutat att klubbmötet 2022 blir fysiskt, att det genomförs 12 mars 2022 och att det genomförs i Stockholm. Däremot är specifik plats inte bokad ännu. Vi återkommer med detta.

Vi beslutade också att vi ska genomföra en uppfödarträff den 13 mars, på samma plats som klubbmötet. Mer info om det kommer senare till alla uppfödare.

För styrelsen i Tollarklubben

Mats Viker, ordförande

1 2 3 23