Vad händer i Tollarklubbens styrelse i april 2021

Nu har vi haft vårt klubbmöte, som genomfördes som ett ”riktigt” klubbmöte – fast digitalt med hjälp av Ove Johansson och Fredrik Bruno från SKKs föreningskommittéstyrelse. För oss som är förtroendevalda att sitta i klubbens styrelse är klubbmötet viktigt eftersom det ger oss riktlinjer om vad medlemmarna tycker. Nåväl, bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 godkändes, liksom budget och verksamhetsplan och budget för 2021. Vi avtackade Marina Johnsson och Sofie Ertzinger som lämnar styrelsen och välkomnar Monika Levisson och Anneli Nordvall till densamma. Klubbmötet beslutade om revidering av RAS som nu skickas vidare i till SSRK och sedan SKK för slutligt godkännande.

Någonting vi naturligtvis diskuterar väldigt i mycket klubbstyrelsen är om vi kommer kunna genomföra årets Tollarspecial. Vår ambition har under lång tid naturligtvis varit att genomföra årets Tollarspecial, men vi kan i skrivande stund (13 april) ännu inte fatta det beslutet. Vi måste fatta vårt beslut på nästa styrelsemöte som genomförs 10 maj, eftersom det behövs tid för att förbereda själva Specialen. Det måste finnas en anmälningsperiod och det måste finnas en period att sammanställa alla anmälningar i en digital katalog. Det måste finnas tid att förbereda de olika grenarna utifrån de eventuella restriktioner och rekommendationer som föreligger. Med lite baklängesräknande är runt 10 maj – point of no return. Sedan är det givetvis så att allt beror på smitt- och vaccinationsläget, vilket om det förvärras kan innebära att vi i ett senare läge måste besluta om ett negativt besked. Men visst finns det ett enormt stort sug efter att få träffas tillsammans med våra hundar.

Vad häftigt det vore med en återstart efter pandemin som börjar med Tollarspecialen 2021.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

Vad händer i Tollarklubben styrelse i mars 2021

Vintern är en lågsäsong när det gäller många hundaktiviteter och klubbaktiviteter. Det är dock inte lågsäsong för oss som sitter i styrelsen. Efter årsskiftet ska ett bokslut inklusive verksamhetsberättelse för föregående år göras, budget för detta år liksom en verksamhetsplan upprättas. Verksamhetsberättelsen innehåller mängder med statistik som ska tas fram. Dessutom ska årsmötet förberedas, vilket innebär att ha koll på att valberedningen och revisorerna inkommer med sitt material till årsmötet. Motioner till klubben, liksom till SSRKs fullmäktige ska hanteras. Vem som ska få Gudapporten ska utses och vi ska se till att få in anmälningar för jaktpins. Till det kommer hantering av olika frågor och ärenden från SSRK och SKK. I år har vi dessutom att hantera ett reviderat RAS-dokument på årsmötet som ska förberedas. Allt detta kryddas av ovissheten om när och hur ett årsmöte under den samhällskris vi upplever ska genomföras.

Till slut har vi landat i att det kommer blir ett klubbmöte 30 mars, se kallelse på hemsidan. Det blir ett digitalt möte, men all röstning sker under mötet. Man kommer, såvitt vi förstår det, kunna ställa frågor under mötet som vi i styrelsen, revisorer och valberedning kan svara på under mötet.

För oss som sitter i styrelsen är årsmötet jätteviktigt. Det är på det mötet vi verkligen kan dels debattera och diskutera viktiga frågor, och de som deltar kan också verka för hur klubben ska utvecklas framåt genom att ge styrelsen uppdrag eller inriktning. Därför är vi glada för att det blir ett ”riktigt” klubbmöte” där frågor kan ställas. Det ger oss energi och möjlighet att prata om viktiga frågor. Vi är glada över att vi kan genomföra denna typ av klubbmöte, och vi ser gärna att MÅNGA medlemmar anmäler sig till det.

Söndag 13 mars hade vi ett webbinar med ganska många som deltog, Ken Lundahl från SKK kommitté för hundars mentalitet, berättade ingående om BPH.

Vi har också haft representation i SSRKs Tollingjaktkommitté och diskuterat fram revideringar i anvisningarna till Tollingjkatprov.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande

DE-listan uppdaterad

DNA-testet för DEN är ett av de nyaste DNA testerna för rasen (år 2015). Då rasen nu har individer som har nått upp till 4e generation efter DNA-testad individ, har klubben beslutat om att göra en komplettering i listan med en kolumn som anger antal generationer som individen är efter en DNA-testad individ. Kolumnen för generation som infogats i översikten nedan är en förhoppning om att lättare tydliggöra hur många generationer en individ ligger från första DNA-testad individ. SKK/AK har ett policy uttalande (Uttalandet i sin helhet finns på SKKs alt. Tollarklubbens hemsida under DNA-tester) att efter 3e generation hereditärt fri, kan det vara klokt att DNA-testa individen på nytt. Var och en ansvarar själv för att kontrollera så att känt DNA-resultat föreligger bakåt i leden innan parning.

Degenerativ encefalopati (tollarklubben.se)

Vad händer i Tollarklubbens styrelse januari 2021

Vad händer i Tollarklubbens styrelsen januari 2021?
(short summary in english below)

I normala fall har styrelsen alltid ett fysiskt möte under en helg i januari. Ett möte där vi går igenom bokslut, verksamhetsplan, budget för nästkommande år samt verksamhetsplan, vi diskuterar inkomna motioner, medlemsavgifter och eventuella förslag klubbstyrelsen vill lägga fram för årsmötet. Vi diskuterar klubbens hållning avseende motioner och propositioner till SSRKs fullmäktige, något vi också vill förankra på ett klubbmöte. Vi diskuterar vem/vilka som ska få Guldapporten och det är givetvis löpande frågor som också hinns med.

I år kunde vi på grund av rådande restriktioner inte träffas fysiskt. Istället satt var och en hemma framför en dator och vi träffades via ett digitalt möte. Detta har sina fördelar, istället för en hel helg räckte det med ca 6 timmar med avbrott för lunch. Istället för kostnader för resa och logi, kostade detta möte inget. De negativa sidorna är att vi inte får samma breda diskussion där vi på fysiska möten hittar nya vinklingar och kan diskutera betydligt mer strategiskt.

En av de två riktigt stora frågorna vi diskuterade var om, hur och när vi ska genomföra årets klubbmöte. SKK har gett en dispens att skjuta upp årsmötet till 2022. SKK har också som alternativ gett dispens att genomföra ett årsmöte senast 30 juni (istället för 31 mars enligt stadgarna). SKK har också gett möjlighet att i så fall genomföra ett digitalt förenklat årsmöte, som det vi genomförde 2020 eller att genomföra ett digitalt årsmöte med alla punkter enligt stadgarna.

Vi kommer INTE kunna genomföra ett fysiskt ordinarie årsmöte 13 mars i Stockholm, som vi tidigare kallat till.

Vi har istället beslutat att genomföra ett ordinarie årsmöte DIGITALT, med hjälp av SKK, dvs ett årsmöte i enlighet med alla punkter i stadgarna. Det innebär att vi kan ta upp ett reviderat RAS för beslut, vi kan ta upp andra beslutspunkter från styrelsen. Vi kan behandla inkomna motioner (vilket vi dock inte har några i år).
Årsmötets första del kommer att utgöras av ett förberedande möte via videokonferens där styrelsen går igenom mötesdagordningen och deltagande medlemmar får möjlighet att lägga skriftliga tilläggsyrkanden och förslag under respektive dagordningspunkt.
Årsmötets andra del utgörs av ett beslutsmöte med låsta förslag och yrkanden där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar.

För att vi ska kunna skicka kallelse direkt till alla medlemmar är vi beroende av att vi har rätt uppgifter och adress. Till exempel behöver vi mailadress för att kunna skicka en kallelse till årsmötet. Det kan du ordna på Tollarklubben.se, klicka på ”Bli medlem” och därefter ”Hantera dit medlemskap”. Vill du få rätt information från oss är det bra att du uppdaterar dina uppgifter.

Den andra stora frågan vi diskuterade är naturligtvis 2021 års Tollarspecial. Det är klubbens starka ambition att genomföra en fantastisk och enormt säker Tollarspecial 5-8 augusti 2021 i Karslborg/Forsvik. Dock kan vi ännu inte veta hur långt samhället i Sverige och Europa kommit i vaccinering och vilka restriktioner som kommer att finnas, eller om det kommer finnas restriktioner alls.

Det pågår dock ett stenhårt arbete av alla som hjälper till i de olika organisationsgrupperna för att skapa olika alternativa planer för att kunna genomföra respektive gren och allt runt omkring. Vi har lärt oss mängder under 2020 hur vi kan hantera olika smittspridningsrisker och hur vi istället kan göra saker på annat sätt. Vi kan hantera incheckning via digitala metoder, vi kan arbeta med olika starttider, publikfållor, prisutdelningar direkt på plats. Vi kan genomföra en utställning på flera platser alternativt på ett ställe där vi kan har jättestora ytor mellan ringarna. Vi kommer kunna skapa en väldigt säker miljö att vistas på.

Vi följer givetvis utveckling noga, och vi har beslutat att 1 maj är ett datum vi siktar på för att fatta beslut om att ställa in Specialen, något vi hoppas och tror vi inte kommer att behöva göra.

I övrigt arbetar vi vidare med att hitta alternativa aktiviteter för våra medlemmar. Inom kort kommer en inbjudan till ett webinar, och vi kommer fortsätta leta efter attraktiva föreläsningar över nätet.

Vi hade också planerat att kunna genomföra en fysisk Uppfödarträff 14 mars. Samma sak här, den måste vi ställa in. Vi kommer istället bjuda in till en digital uppfödarträff, någon gång under april/maj. Vi återkommer om mer exakt datum. Tanken är att vi på ett sådant kan prata om innehåller i ett reviderat RAS. En fysisk uppfödarträff får vi planera in under hösten.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club January 2021
Our strong ambition is to invite all to a fanstastic and safe TOLLARSPECIAL August 5th – 8th in Forsvik/Karlsborg. We have a number of scenarios and how we can meet them and carry out a safe event next summer. During 2020 we have tried a number of different ways of how to perform hunting trials, club shows and how to use digital techniques. By using all this new knowledge, of course there will a Tollarspecial 2021.
We will perform our annual club meeting through a digital platform provided by the Swedish Kennel Club. The date in still not yet decided. When the date is set, we will give notice and instructions on our website and Facebook. The meeting will be performed in Swedish.
We are working to find different webinars to offer our members. These will probably also be carried out in Swedish, but of course open for all our members. Information will be displayed on our website and Facebook.
We hope to see all our friends from all over Europe in Karlsborg/Forsvik in August.

Mats Viker
The Swedish Toller club

Vad händer i Tollarklubbens styrelse oktober-november 2020

(short summery in english below)

Styrelsen hade äntligen ett fysiskt möte i Jönköping i slutet av oktober, där vi var sex personer på plats och tre deltog via uppkopplade länkar. Ett spännande sätt att genomföra ett möte och det fungerade förvånansvärt bra. Vi som satt på plats i Jönköping satt utspridda i ett stort konferensrum avsett för 30-40 personer, så vi kunde lätt hålla avståndet mellan varandra. Mötet genomfördes också en vecka innan striktare lokala restriktioner infördes i t.ex. Skåne och Stockholm.

Det är verkligen en skillnad att ha dessa fysiska möten under en helg, eftersom vi då får gott om tid att resonera och diskutera viktiga och strategiska frågor.

I oktober har vi genomfört ett webinar, där Helen Hamlin, Malin Nilsson och Henrik Rönnberg från SLU berättade om deras arbete med Tollarprojektet som hanterar Tollarsjuka samt även cancersjukdomar. De informerade om sjukdomarna, bakgrunder och hur långt man kommit, och inte kommit, för att förstå varför de uppstår. De svarade entusiastiskt på alla frågor som deltagarna i webinaret ställde. Det hela spelades in av SLU, som ska försöka se till att vi kan lägga upp detta på vår hemsida, dock med brasklappen att det måste fungera med GDPR-regler och liknande. Filmen kommer inte heller ha med frågestunden, av personuppgiftsskäl. Vi diskuterar med SLU om vad Tollarklubben kan bidra med och om de behöver mer stöttning, vilket vi kan verka för.

Vi arbetar vidare med att kunna erbjuda ännu ett webinar, och som en cliff-hanger kan vi säga att det blir ett spännande och utbildande webinar av en mycket skicklig hundinstruktör. Vi har dock i dagsläget inte ett fastslaget datum, det kan bli i början av 2021.

SKK driver ju ett projekt för att ta fram ett Mentalindex, MI. På grund av Coronapandemin har man dock tvingats skjuta detta på framtiden för vår ras eftersom man även hos SKK har korttidspermitteringar etc. Man kommer tills vidare bara arbeta med Rodesian Ridgeback, med ambitionen att återuppta arbetet för Tollare så snart situationen medger.

Vi genomförde en digital uppfödarträff i somras (på det datum Tollarspecialens utställning skulle har genomförts), och efter diskussioner och önskemål därifrån kommer vi nu att bjuda in alla uppfödare till uppfödarträffar två gånger nästa år, dels dagen efter årsmötet och dels på hösten. Dock måste det givetvis kunna genomföras med avseende på Covid-19-läget. Klubben står för lokal och ev föreläsare, deltagarna står för resa, mat och boende. Syftet är att skapa dialog med och mellan uppfödarna, ge information, följa upp RAS och avelspolicy samt föra diskussioner om aktuella frågor.

Vi har diskuterat olika frågeställningar kring 2021 års Tollarspecial. Vi ser att den nu rådande samhällskrisen kommer vara med oss på något sätt även under 2021, dock fullständigt omöjligt att förutse hur mycket den påverkar sommaren 2021. Vi måste naturligtvis fundera över olika scenarios och hur vi hanterar dem, för att kunna genomföra en trygg och säker Tollarspecial 2021.

Årsmötet 2021 är planerat att genomföra 13 mars 2021, i Stockholmsområdet. Exakt plats kommer vi återkomma till. Vi kommer inte vara på Scandic, vare sig i Upplands Väsby eller annan plats.

För styrelsen i Tollarklubben
Mats Viker, ordförande


What is up in the Toller club October-november 2020
Finally the club board could meet in the end of October in Jönköping in the central parts of Sweden. As we had not met since January we had a great meeting and we were could discuss important and strategic issues face to face. Even so, we were six persons in a conference room, suited for 30-40 persons, and three persons joining the meeting through Teams and their computers.

October 13th we had a webbinar, digital meeting, with Helen Hamlin and the scientists at Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. They gave information regarding the status and future of the toller project and research regarding cancer. The participants were able to write questions that were answered by Helen Hamlin, Malin Jansson and Henrik Rönnberg.

We had a digital meeting with all breeders this summer. We have now decided to invite all breeders to physical meetings in march and October next year, in order to discuss, educate, inform and let the breeders meet together.

We also discussed Tollarspecialen 2021. We can now see the Corona crisis is still with us and probably also during next year. We have discussed a number of scenarios and how we can meet them and carry out a safe event next summer. Hopefully we can invite to a Tollarspecial that is similar to the ones we have had during so many years, but we must be prepared to a new way of making the Tollarspecial great again.

Mats Viker
The Swedish Toller club

1 2 3 21