2015-09-15 Nyheter

tollaren1_15Vi söker dig med ett brinnande intresse för grafisk formgivning och layout som vill vara med och producera och utveckla tidningen Tollaren i framtiden.

Kontakta vår redaktör: Mia Eriksson

SKK Play för uppfödare

Torsdagen den 17 september kl. 19.30 kommer premiären av SKK Play för uppfödare att ske

Då sänds det första programmet i SKK Play för uppfödare ”DNA-tester – värdefulla eller vilseledande”. Programmet kommer att bestå av dels filmade inslag där vi följer en hund och dess ägare genom processen att ta ett DNA-test. Dels ett studiesamtal mellan SKKs genetiskt sakkunniga Sofia Malm och vetenskapsjournalisten Katarina Sundberg. Efter programmet blir det en frågestund dit du under programmets gång kan mejla in dina frågor. Ni kan redan nu ta tillfället i akt och mejla in era frågor på <skkplay@skk.se>.

http://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/SKK-Play-for-uppfodare/

2015-08-11 Nyheter – utbildningar

Hejsan alla medlemmar i Svenska Tollarklubben!

Vi i styrelsen behöver göra en inventering på vilka apporteringstestdomare (utbildade av Svenska Tollarklubben) och vilka provledare/kommissarier (utbildade av SSRK) vi har i klubben.

Skicka ett mail till jaktansvarig@tollarklubben.se om du har ovanstående utbildning.

Vi behöver veta:

  • Vilken av utbildningarna du gått
  • I vilket område du verkar
  • Adress och Mailadress
  • Telefon- och mobilnummer
  • Vilket år du gick utbildningen

Tack på förhand

Tina Byrsell, Jaktansvarig Svenska Tollarklubben

2015-08-11 Nyheter – DE

Tydliggörande av Tollarklubbens hållning kring DE, Degenerativ Encefalopati

Vi var dessvärre otydliga i vårt styrelsebeslut 2015-07-30 avseende vår rekommendation kring DE, vilket är mitt ansvar som ordförande. Vi vill därför förtydliga detta enligt följande:

Tollarklubben rekommenderar att alla föräldradjur, blivande och nuvarande bör DNA-testas avseende DE. Kopior av testresultat skickas till avelsansvarig och alla testresultat kommer att publiceras på hemsidan.

Tollarklubben rekommenderar att anlagsbärare av DE endast paras med en testad clear/fri partner samt att hundar som har testats som sjuka inte skall användas i avel.

Det viktiga just nu är att så många som möjligt testar de hundar som redan är föräldrar och de som planeras för avel så snart som möjligt för att vi skall få en kunskap om utbredningen av sjukdomen. Därefter kommer frågan tas upp återigen för diskussion.

 

Mats Viker

Ordförande Tollarklubben

 

1 23 24 25 26 27 28