2015-08-11 Nyheter – utbildningar

Hejsan alla medlemmar i Svenska Tollarklubben!

Vi i styrelsen behöver göra en inventering på vilka apporteringstestdomare (utbildade av Svenska Tollarklubben) och vilka provledare/kommissarier (utbildade av SSRK) vi har i klubben.

Skicka ett mail till jaktansvarig@tollarklubben.se om du har ovanstående utbildning.

Vi behöver veta:

  • Vilken av utbildningarna du gått
  • I vilket område du verkar
  • Adress och Mailadress
  • Telefon- och mobilnummer
  • Vilket år du gick utbildningen

Tack på förhand

Tina Byrsell, Jaktansvarig Svenska Tollarklubben

2015-08-11 Nyheter – DE

Tydliggörande av Tollarklubbens hållning kring DE, Degenerativ Encefalopati

Vi var dessvärre otydliga i vårt styrelsebeslut 2015-07-30 avseende vår rekommendation kring DE, vilket är mitt ansvar som ordförande. Vi vill därför förtydliga detta enligt följande:

Tollarklubben rekommenderar att alla föräldradjur, blivande och nuvarande bör DNA-testas avseende DE. Kopior av testresultat skickas till avelsansvarig och alla testresultat kommer att publiceras på hemsidan.

Tollarklubben rekommenderar att anlagsbärare av DE endast paras med en testad clear/fri partner samt att hundar som har testats som sjuka inte skall användas i avel.

Det viktiga just nu är att så många som möjligt testar de hundar som redan är föräldrar och de som planeras för avel så snart som möjligt för att vi skall få en kunskap om utbredningen av sjukdomen. Därefter kommer frågan tas upp återigen för diskussion.

 

Mats Viker

Ordförande Tollarklubben

 

2015-07-31 Nyheter – DE

Beslut fattat på styrelsemöte 2015-07-30 ang DE

Tollarklubben beslöt att rekommendera att alla föräldradjur, blivande och nuvarande bör DNA-testas avseende DE samt att anlagsbärare tills vidare inte används i avel, förrän vi vet omfattningen av spridningen. Kopior av testresultat skickas till avelsansvarig och alla testresultat kommer att publiceras på hemsidan.

2015-07-15 Nyheter – DE

Tollarklubben vill informera om att forskningen har gått framåt gällande mutationen som orsakar DE, och att det är framtaget ett DNA test att tillgå för de som önskar testa sin tollare. Testet som är framtaget är ett svabbprov. En bomullstops gnuggas mot kindens slemhinna i munnen på hunden och sedan stryks varsamt mot ett speciellt kort med absorberande yta. Detta kort resorberar saliv och celler som gnuggats bort med bomullstopsen. Svabbtestet återsänds till medföljande svarsadress som du får hem med svabbtestet.

1 23 24 25 26 27 28