2015-07-31 Nyheter – DE

Beslut fattat på styrelsemöte 2015-07-30 ang DE

Tollarklubben beslöt att rekommendera att alla föräldradjur, blivande och nuvarande bör DNA-testas avseende DE samt att anlagsbärare tills vidare inte används i avel, förrän vi vet omfattningen av spridningen. Kopior av testresultat skickas till avelsansvarig och alla testresultat kommer att publiceras på hemsidan.

2015-07-15 Nyheter – DE

Tollarklubben vill informera om att forskningen har gått framåt gällande mutationen som orsakar DE, och att det är framtaget ett DNA test att tillgå för de som önskar testa sin tollare. Testet som är framtaget är ett svabbprov. En bomullstops gnuggas mot kindens slemhinna i munnen på hunden och sedan stryks varsamt mot ett speciellt kort med absorberande yta. Detta kort resorberar saliv och celler som gnuggats bort med bomullstopsen. Svabbtestet återsänds till medföljande svarsadress som du får hem med svabbtestet.

1 24 25 26 27 28